Menu

Όροι Χρήσης

 • Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.christianagermanou.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι τους αποδέχεται και ως εκ τούτου αυτόματα συγκατατίθεται. Οι όροι χρήσης που ακολουθούν ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του εν λόγω ιστότοπου.
 • Επισημαίνεται ότι το www.christianagermanou.com δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οπότε και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου, αυτομάτως θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του ιστότοπου.
 • Το www.christianagermanou.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια,  ως προς τη χρονική εγγύτητα, την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού, χωρίς να εγγυάται και κατά συνέπεια να ευθύνεται. Το www.christianagermanou.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας.
 • Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης / επισκέπτης από το www.christianagermanou.com και τις υπηρεσίες του, δεν δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του ιστότοπου εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
 • Η χρήση του www.christianagermanou.com και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη/ επισκέπτη και ως εκ τούτου ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.
 • Tο περιεχόμενο του www.christianagermanou.com δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας.
 • Το www.christianagermanou.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης / επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες  και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.christianagermanou.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Το www.christianagermanou.com δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Τέλος, το www.christianagermanou.com δεν φέρει καμία ευθύνη και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους οι ανωτέρω ιστότοποι τηρούν.
 • Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.christianagermanou.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία,  και σήματα υπηρεσιών του www.christianagermanou.com και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου, τμήματος περιεχομένου, σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και με σαφή την ένδειξη προέλευσης από το christianagermanou.com, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης /επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου www.christianagermanou.com.
 • Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, και απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών του διαδικτύου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
 • Οι επισκέπτες/ χρήστες του www.christianagermanou.com μπορούν να στείλουν τα σχόλια τους σε οποιαδήποτε ανάρτηση του site αρκεί να μην περιέχουν τα σχόλια τους υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, και να μην προάγουν βία. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες /επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το www.christianagermanou.com. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο www.christianagermanou.com τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη /επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του site. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη του www.christianagermanou.com υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
 • Το www.christianagermanou.com διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών- πληροφοριών του. Σε κάθε περίπτωση όμως ο χρήστης /επισκέπτης του site μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει γραπτώς να διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να ζητήσει την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
 • Ο χρήστης /επισκέπτης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το www.christianagermanou.com έχουν τα Δικαστήρια Αθηνών. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
 • Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης /επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.